Wijziging samenstelling bestuur AVT

Tijdens de ledenvergadering op 1 februari 2018 hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden in het bestuur:
Richard Kortenhoeven is afgetreden als voorzitter.
Arrold van der Vijgh is unaniem door de leden als nieuwe voorzitter gekozen tijdens de vergadering.
Bjorn Hegeman is unaniem door de leden gekozen als nieuw algemeen lid van het bestuur.
Marjolein van Sermondt was aftredend, maar is ook unaniem herkozen voor een periode van 1 jaar als algemeen lid.

We mogen als vereniging terugkijken op een goed bezochte Algemene Ledenvergadering en hebben de avond afgesloten met een gezellige nieuwjaarsborrel.

No Replies to "Wijziging samenstelling bestuur AVT"