Wijziging samenstelling bestuur AVT

Tijdens de ledenvergadering op 31 januari 2019 was Luciënne Entjes aftredend, maar ze heeft toen aangeven nog een half jaar als algemeen lid in het bestuur te willen blijven. Dit halve jaar zit er nu op.
– De ledenadministratie wordt overgenomen door Arjan Vorderman.
– De kleding wordt overgenomen door Björn Hegeman

No Replies to "Wijziging samenstelling bestuur AVT"