Wijziging samenstelling bestuur AVT

Tijdens de ledenvergadering op 23 januari 2020 hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden in het bestuur:
– Alex Wermink is afgetreden als algemeen lid.
– Dini Wolters was aftredend, maar is unaniem herkozen voor een periode van een half jaar als penningmeester.
– Shanon Boerrigter is unaniem door de leden gekozen als algemeen lid.
– Robert Egberts is unaniem door de leden gekozen als algemeen lid.

No Replies to "Wijziging samenstelling bestuur AVT"