43 Results for author: avtwenterand

Wijziging samenstelling bestuur AVT

Tijdens de ledenvergadering op 1 februari 2018 hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden in het bestuur: Richard Kortenhoeven is afgetreden als voorzitter. Arrold van der Vijgh is unaniem door de leden als nieuwe voorzitter gekozen tijdens de vergadering. Bjorn Hegeman is unaniem door de leden gekozen als nieuw ... More

ZorgSaam Lopers Company sponsor AVT

Een mooie samenwerking tussen Atletiek Vereniging Twenterand en ZorgSaam Lopers Company is een feit! ZorgSaam Lopers Company ondersteunt AVT bij de hardloopclinics, de Lageveldlopen, de Valentijncross én onze leden ontvangen een speciaal voordeel bij aankoop van nieuwe hardloopschoenen! ZorgSaam Lopers Company is vooral ... More

Wijzigingen? Geef ze door!

Zijn er wijzigingen in je persoonlijke gegevens? Geef deze door aan de ledenadministratie via ledenadministratie@av-twenterand.nl. (Bijvoorbeeld adreswijziging, emaildres, telefoonnummer, in case of emergency (ICE) nummer, bankrekeningnummer etc.) More