Wijziging samenstelling bestuur AVT

Tijdens de ledenvergadering op 1 februari 2018 hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden in het bestuur: Richard Kortenhoeven is afgetreden als voorzitter. Arrold van der Vijgh is unaniem door de leden als nieuwe voorzitter gekozen tijdens de vergadering. Bjorn Hegeman is unaniem door de leden gekozen als nieuw ... More